JAKOŚĆ ŻYCIA

Ostatnie lata w Krakowie to lata wielkich inwestycji. Obecnie mieszkańcy oczekują poprawy jakości ich życia poprzez zorganizowanie szeregu „drobnych spraw”. Oprócz czystego powietrza, systemu transportowego czy jakości przestrzeni ważne jest […]