Zwiększenie szybkości i wygody poruszania się po mieście poprzez zwiększenie udziału transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego, jako efektywniejszego na terenach zurbanizowanych zgodnie z zasadą: im bliżej centrum, tym więcej przywilejów dla komunikacji zbiorowej, pieszych i rowerów to priorytet przyświecający naszemu programowi w zakresie transportu i komunikacji. Efektywna mobilność w mieście to również czystsze powietrze.

 

Postulaty:
1.Ograniczenie liczby samochodów wjeżdżających do Krakowa spoza miasta poprzez zaproponowanie realnych rozwiązań alternatywnych:

a) Rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przyspieszenie budowy parkingów P&R na obrzeżach miasta przy: pętlach tramwajowych, stacjach SKA oraz głównych węzłach przesiadkowych. Skomunikowanie KMK z koleją – zintegrowanie systemów.
b) Budowę systemu premetra / lekkiego metra – należy wybudować 1-3 tunele tramwajowe pod centrum miasta.
c) Dalszy priorytetowy rozwój sieci tramwajowej: Górka Narodowa, Azory, Mistrzejowice, a w dalszej kolejności: Kurdwanów-Zakopiańska, Aleje Trzech Wieszczów, Piastowska, Salwator-Przegorzały, os. Piastów-Batowice, Mały Płaszów-Rybitwy.
d) Wydzielanie torowisk tramwajowych. Budowa buspasów w miejscach o dużych potokach pasażerskich.
e) Zwiększenie budżetu na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Pozwoli to na zwiększenie ilości przejazdów i skróci czas przejazdu przy podróżach przesiadkowych.
f) Integracja taryf biletowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie z Szybką Koleją Aglomeracyjną oraz innymi systemami transportu publicznego (w tym rower miejski) w obszarze metropolitalnym.
2. Rozwój ścieżek rowerowych i innej infrastruktury rowerowej. Zapisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustaleń zespołu poreferendalnego ds. infrastruktury rowerowej.
3. Miejska sieć wypożyczalni rowerów elektrycznych.
4. Powołanie stanowiska oficera pieszego, który zadba o komfort poruszania się pieszych po Krakowie.
5. Program remontów nakładkowych – trwalsze technologie remontów i przebudów.
6. Uspokajanie ruchu poprzez wprowadzenie na wybranych obszarach stref tempo 30 oraz skrzyżowań równorzędnych.
7. Dokończenie 3 obwodnicy co spowoduje odciążenie Alei 3 Wieszczów.
8. Promocja carpoolingu.
9.Zróżnicowanie cen za parkowanie w zależności od odległości od centrum. Ograniczenie ilości wjazdówek do strefy B.