To co naszym zdaniem wymaga w Krakowie największej poprawy to jakość przestrzeni miejskiej. Brakuje zieleni, brakuje parków, brakuje drobnej infrastruktury przyjaznej mieszkańcom. Zabudowa często powstaje w niekontrolowany sposób, a deweloperzy wygrywają z mieszkańcami. Miasto musi dołożyć wszelkich starań by dbać o jakości przestrzeni miejskiej bo procesy niszczenia tkanki miejskiej są nieodwracalne i na długie lata pogorszą jakość życia w naszym Mieście.

 

Postulaty:
1. Zwiększenie ilości parków w mieście – każdy mieszkaniec powinien mieć maksymalnie 7 minut pieszo do parku:

a) Tworzenie parków linearnych i rzecznych.
b) Łączenie pieszo-rowerowymi traktami enklaw zieleni we wspólne systemy parkowe.
c) Zachowanie i rozwój istniejących terenów zielonych.
d) Stała kwota w budżecie na wykup zieleni.
e) Rewitalizacja parków obecnie istniejących.
2. Zintensyfikowanie dosadzeń drzew i krzewów.
3. Wykorzystanie wszelkich możliwości i narzędzi prawnych oraz zdecydowana postawa wobec deweloperów w celu ochrony terenów zielonych przed zabudową na podstawie WZ.
4. Wizualizacje 3D najważniejszych parametrów decyzji WZ i projektu budowlanego w decyzji pozwolenia na budowę – umieszczanie w internecie.
5. Działania zmieniające standardy architektoniczne w Krakowie – wprowadzenie lokalnych przepisów urbanistycznych, np.:
a) Dachy nowych obiektów zielone albo fotowoltaiczne
b) Maksymalne współczynniki terenów biologicznie czynnych i zieleni
c) Znaczące zwiększenie współczynnika ilości miejsc parkingowych na jedno mieszkanie
6. Drobna infrastruktura priorytetem miejskim: place zabaw, wybiegi dla psów, toalety
w parkach, kwietniki, ławki i meble miejskie.
7. Woonerfy – miejski podwórzec, tworzenie wspólnej przestrzeni dla mieszkańców.
8. Wypracowanie możliwości rewitalizacji i otwarcia Ogrodów Klasztornych dla mieszkańców.
9. Skorzystanie z możliwości danych przez ustawę krajobrazową i poprawa estetyki reklam w mieście.
10. Rewitalizacja przestrzeni zdegradowanej m.in. terenów pofabrycznych.
11. Przyspieszenie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz priorytetowe uchwalenie planów mających cele ochronne.
12. Przy tworzeniu nowych planów zagospodarowania zadbanie o więcej przestrzeni, zieleni, niższe wskaźniki intensywności zabudowy dla inwestorów.
13. Okresowe czyszczenie ulic i chodników – czasowe usuwanie aut w porozumieniu z mieszkańcami by uzyskać trwały efekt.
14. Wspólnie z PKP podjęcie starań nad rewitalizacją i zagospodarowaniem terenów przykolejowych.
15. Krakowski program ochrony mieszkańców przed hałasem.
16. Walka z bazgrołami. Miejski szlak murali.
17. Wprowadzenie parków kulturowych Podgórze, Kazimierz, Nowa Huta.