Radni PO od zawsze wspierali dzielnice samorządowe, budżet obywatelski i kreowali nowe możliwości działań dla NGO. Obecnie oczekiwania mieszkańców zainteresowanych problemami Miasta i zdecydowanych na udział w procesach decyzyjnych są większe.

 

Postulaty:
1. Decentralizacja władzy poprzez zwiększenie roli Rad Dzielnic (kompetencje i środki finansowe).
2. Zwiększenie roli Budżetu Obywatelskiego jako narzędzia bezpośredniego wpływu mieszkańców na rozdział środków publicznych. Rozszerzenie inicjatywy lokalnej i wniosku obywatelskiego.
3. Położenie większego nacisku na deliberację – małe konsultacje i małe referenda dzielnicowe poprzez platformę internetową na której mieszkańcy posiadać będą własne konta.
4. Internetowe metody konsultacji społecznych (panel obywatelski, systemy zgłaszania uwag, alarmowy telefon kontaktowy miasta).
5. Wprowadzenie osiedlowych centrów aktywności mieszkańców.
6. Wydzielenie budżetu oddanego do dyspozycji Krakowskiej Radzie Seniorów na projekty senioralne.
7. Darmowe bilety lub dodatkowe zniżki na bilety okresowe komunikacji miejskiej dla studentów do 26 roku życia pracujących, niezależnie od stosunku pracy (umowa o pracę/zlecenie/o dzieło) oraz płacących podatki w Krakowie.
8. Aplikacja „Pierwsze kroki w Krakowie” dla osób, które przyjeżdżają do miasta po raz pierwszy (studenci, licealiści, ale także turyści – z Polski i zagranicy).
9. Wydzielenie budżetu oddanego do dyspozycji Młodzieżowej Radzie Krakowa na projekty skierowane do młodzieży
10.Poprawa komunikacji z mieszkańcami poprzez wykorzystanie platformy internetowej oraz biuletynu informującego o planach Miasta.
11. Wsparcie Miasta dla organizacji pozarządowych (wsparcie prawne i księgowe) i aktywizacji lokalnych społeczności. Wsparcie dla NGO w zakresie pozyskiwania lokali miejskich, grantów i realizacji usług miejskich. Wsparcie powstania Centrum Edukacji Ekologicznej.
12. Program miejskich konsultacji społecznych w formie wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli krakowskich szkół i uniwersytetów. Przeprowadzenie szkoleń z zarządzania Miastem dla młodych ludzi i przy okazji „burza mózgów” dotycząca problemów młodych ludzi w Krakowie.