Nasza dewiza to: odpowiedzialne i czytelne finanse Krakowa oraz aktywna polityka finansowa. PO wyprowadziła finanse Krakowa z dużego kryzysu wdrażając reformę finansów Miasta. Dzięki temu Kraków był dobrze przygotowany do dalszego rozwoju. Jednak zaistniały nowe czynniki wpływające na perspektywy Krakowa – demografia, zmiany ustawowe obniżające możliwości finansowe samorządów i zakończenie (2020-2022) głównego okresu finansowania rozwoju środkami UE.

 

Postulaty:
1. Transparentność finansów miasta, lepsza prezentacja sposobu i przeznaczenia wydatkowanych środków.
2. Zwiększanie dochodów Miasta poprzez akcje wzmacniające i rozszerzające odprowadzanie różnych podatków w Krakowie, w tym Krakowska Karta Mieszkańca – nagrody dla osób płacących podatki w Krakowie, zniżki itp.
3. Przygotowanie i wdrożenie innowacji finansowych (Fundusze, Centra Usług Wspólnych, Partnerstwo Publiczno-Prywatne).
4. Wykorzystanie możliwości zewnętrznych (fundusze mieszkaniowe, aktywizujące, ubezpieczeniowe, inwestycyjne).
5. Wzmocnienie metropolitalnej funkcji Krakowa.
6. Przygotowanie się poprzez aktywną politykę finansową na zmniejszenie środków z UE.
7. Mieszkaniec jako konsument usług miasta, a nie wyłącznie petent i podatnik.
8. Rozwój systemu zakupów grupowych.