Platforma Obywatelska od lat walczy w Krakowie o czyste powietrze i zdrowie krakowian. To Sejmik w którym wspołrządzimy władzę uchwalił zakaz palenia węglem. Na wniosek Radnych Miejskich wprowadzono bezpłatną komunikację podczas dni smogowych. Walczymy również o każdy skrawek zieleni i każde drzewo w mieście. Ekologia i zdrowie krakowian to nadal najważniejszy obszar naszego działania.

 

Postulaty:
1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do walki z zanieczyszczeniem powietrza m. in. wież i chodników antysmogowych oraz roślin o charakterze fitoremediacyjnym. Zielone budynki, miejskie budynki na fotowoltaikę.

2. Powołanie wraz z Urzędem Marszałkowskim – Małopolskiego Centrum Antysmogowego, w którym eksperci będą prowadzili doradztwo energetyczne, popularyzowali OZE i edukowali społeczeństwo w zakresie ekologii, a w szczególności szkodliwości spalania odpadów dla zdrowia i środowiska
3. Promowanie pojazdów elektrycznych np. przez obniżenie opłat w strefie płatnego parkowania i budowę sieci stacji ładowania.
4. Wstrzymanie zabudowy kanałów przewietrzania miasta.
5. Darmowe, ogólnodostępne badania profilaktyczne w kierunku chorób wywoływanych przez zanieczyszczenie powietrza m.in. POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc która jest czwartą przyczyną zgonów na świecie).
6. Wprowadzenie miejskiego programu refundacji zabiegów in vitro.
7. Rozwinięcie systemu szybkiego reagowania na zagrożenia życia i zdrowia m.in. poprzez wprowadzenie aplikacji informującej o potrzebie reanimacji w pobliżu.
8. Ogólnomiejski program modernizacji przychodni zdrowia.
9. Miejski program budowy siłowni na wolnym powietrzu.
10. Miejski program budowy basenów.
11. Zwiększenie dostępności boisk przyszkolnych poza godzinami pracy szkoły.
12. Miejski portal sportowy z informacjami o wszystkich boiskach, zajęciach sportowych itp.
13. Jak najszybsze dokończenie procesu wymiany pieców; ułatwienie i przyspieszenie procedury oraz intensyfikacja przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.
14. Innowacyjne kontrole Straży Miejskiej podczas sezonu grzewczego (m.in poprzez drony).
15. Ścisła współpraca z gminami ościennymi i wprowadzanie wspólnych rozwiązań w sferze Czystego Powietrza.
16. Działania na rzecz zmian ustawowych dotyczących przede wszystkim:
a) wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej.
b) ustalenia norm jakości węgla dla sektora komunalno-bytowego.
c) wprowadzenia standardów emisyjnych dla kotłów węglowych.
17. Program termomodernizacji domów mieszkalnych oraz zwiększenie dofinansowania do instalacji pomp ciepła.
18. Wprowadzenie obywatelskiego monitoringu jakości powietrza.
19. Wspieranie rozwoju Krakowa jako wiodącego w skali kraju ośrodka badań, terapii i postępowań kardiologicznych oraz rozwój rehabilitacji kardiologicznej.
20. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED dla uczniów oraz rozwój Krakowskiej sieci AED – impuls życia.
21. Wykorzystanie w pełnym wymiarze czasowym sprzętu specjalistycznego w miejskich szpitalach w celu zmniejszenia w nich kolejek oczekiwania na zabiegi.
22. Wczesne wykrywanie raka piersi z naciskiem na profilaktyczne badania usg i mammograficzne u kobiet, którym badań nie finansuje NFZ.
23. Rozważenie, w miarę możliwości prawnych, stworzenia komunalnego funduszu zdrowotnego i ubezpieczeniowego dającego dużo większe możliwości mieszkańcom Krakowa.
24. Miejska liga sportowa.