Postaw na Kraków

Stowarzyszenie Postaw na Kraków

Stowarzyszenie "Postaw na Kraków"
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod nr 308
NIP: 6762637176, REGON: 524447793
kontakt@postawnakrakow.pl

Weź udział w 2. Kongresie Krakowskich Przedsiębiorców